მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC რაოდენობა განუსაზღვრელი
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 0.00 0.00 2021-04-08 08:44:00
ბროკერი Bank of Georgia
ბროკერი TBC Bank 3099.64 3194.53 2018-09-17 12:48:27
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC რაოდენობა 0
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 3700.35 0.00 2021-04-08 08:44:00
ბროკერი Bank of Georgia
ბროკერი TBC Bank 1972.78 2135.48 2018-09-17 12:48:53
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


 

მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!

 

კონვერტორი განახლება
უნცია: 0.0321507465